مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

تعداد بازدید:۴۹۲۴

نام : محمد امین 

نام خانوادگی : تسلیمیان

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

تلفن : 

پست الکترونیک :

رزومه

 

کلید واژه ها: مدیر امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فسا مدیر فرهنگی دانشگاه مدیر فرهنگی دانشگاه فسا فرهنگی فسا

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۴۰۲