کارشناسان امور اداری

تعداد بازدید:۲۲۱۱

نام: یحیی

نام خانوادگی: رستم زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی دبیری الهیات و معارف اسلامی

سمت: کارشناس امور رفاهی

شماره تماس : 53151522 - 071

   
 

نام: یاسر

نام خانوادگی: سلیمانی

مدرک تحصیلی: 

سمت: کارشناس دبیرخانه

شماره تماس : 53151113 - 071

 

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۲