معرفی اعضای هیات علمی گروه آمار

تعداد بازدید:۴۱۴۹

مدیر گروه رشته‌ی آمار

نام : بهنام

نام خانوادگی : امیری

گروه : آمار،ریاضی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری آمار - ریاضی

تلفن : 

پست الکترونیک : b-amiri[at]fasau.ac.ir

رزومه

لینک گوگل اسکولار


 

نام : محمد رضا

نام خانوادگی : محمودی

گروه : آمار، آمار ریاضی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری آمار ریاضی

رتبه : دانشیار

تلفن :  53159842

پست الکترونیک :mahmoudi.m.r[at]fasau.ac.ir

رزومه

لینک گوگل اسکولار


 

نام : محمد رضا

نام خانوادگی : کاظمی

گروه : آمار،  آمار

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری آمار ریاضی

رتبه : استادیار

تلفن :  53159841

پست الکترونیک : kazemi[at]fasau.ac.ir

رزومه

لینک گوگل اسکولار


 

نام : رویا

نام خانوادگی : نصیرزاده

گروه : آمار،  احتمال

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری آمار ریاضی

تلفن : 53159843

پست الکترونیک : nasirzadeh.roya[at]fasau.ac.ir

رزومه

لینک گوگل اسکولار

 

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۴۰۲