رئیس کتابخانه

تعداد بازدید:۱۵۲۵
 

نام : فهیمه

نام خانوادگی : بهزادی  

رتبه: استادیار

تحصیلات: دکتری

تلفن: 53159984

پست الکترونیک: behzadi.fahimeh[at]gmail.com

     
     
 

کارشناس مسئول کتابخانه : مرضیه تفاح

تحصیلات: کارشناس علوم کتابداری و اطلاع رسانی

شماره تماس:  53152322  - 071

پست الکترونیک : library[at]fasau.ac.ir

   

کارشناس  کتابخانه : مهدی حسن نژاد

تحصیلات: کارشناس  کتابداری 

شماره تماس:  53152922  - 071

پست الکترونیک : 

آخرین ویرایش۲۸ مرداد ۱۴۰۲