رئیس کتابخانه

تعداد بازدید:۱۲۲۶
 

نام : کیانا

نام خانوادگی : پورمحمدی     

رتبه: دانشیار

تحصیلات: دکتری

پست الکترونیک: poormohamadi[at]fasau.ac.ir

     
     
 

کارشناس مسئول کتابخانه : مرضیه تفاح

تحصیلات: کارشناس علوم کتابداری و اطلاع رسانی

شماره تماس:  53152322  - 071

پست الکترونیک : library[at]fasau.ac.ir

   

کارشناس  کتابخانه : مهدی حسن نژاد

تحصیلات: کارشناس  کتابداری 

شماره تماس:  53152922  - 071

پست الکترونیک : 

آخرین ویرایش۲۶ فروردین ۱۴۰۲