اعضای هیئت علمی گروه عمومی

تعداد بازدید:۳۱۵۹

نام : علی

نام خانوادگی : عباس علیزاده

گرایش: عرفان

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

گروه : ادبیات

پست الکترونیک: abbasalizadeh[at]fasau.ac.ir

رزومه

لینک گوگل اسکولار


 

نام : میثم

نام خانوادگی : مقدم

گرایش: آموزش زبان انگلیسی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

گروه : عمومی

پست الکترونیک: moghaddam.m[at]fasau.ac.ir

رزومه

لینک گوگل اسکولار

 

کلید واژه ها: گروه عمومی دانشگاه فسا دانشگاه فسا فسا دکتر علی عباسعلی زاده دکتر میثم مقدم

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۲