فارغ التحصیلان گروه ریاضی

تعداد بازدید:۱۴۴۱

گروه ریاضی دانشگاه فسا تا کنون فارغ التحصیلان بسیاری داشته که اغلب آنها در مقاطع بالاتر در دانشگاههای بزرگ ایران جهت ادامه تحصیل پذیرفته شده اند.

 

برخی از قبولی های ارشد و دکتری دانشگاه فسا در سالهای گذشته:

فاطمه ارشدی: معادلات دیفرانسیل دانشگاه شیراز

مژگان یگانه: آنالیز ریاضی دانشگاه شیراز

لیلا اقتداری: آنالیز عددی دانشگاه یزد

خالد لشکری زاده: جبر دانشگاه هرمزگان

رضوان غفاری: دکتری ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه تربیت مدرس

جعفر صادقی: دکتری و ارشد ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه خوارزمی
فرزانه یوسفی: دکتری و ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مریم صالحی: دکتری ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه صنعتی شیراز

محمدجواد امینی: دکتری مهندسی مالی دانشگاه شهید بهشتی و ارشد تحقیق در عملیات دانشگاه یزد

حسن پیروزبخت: ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه صنعتی شریف

نادیا امیری: ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه تربیت مدرس

فرناز ستاری نژاد: ارشد مدیریت دانشگاه تهران

ابوذر احمدی: ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه اصفهان

ندا قیصری: ارشد ریاضی محض گرایش آنالیز دانشگاه شیراز
مرضیه نعمتی: ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

فاطمه محمدی: ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان

لاله حامدی: ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران
ندا عبدالهی: ارشد ریاضی کاربردی گرایش معادلات دیفرانسیل دانشگاه صنعتی شیراز

هجرت رییسی:   ارشد ریاضی ماربردی معادلات دیفرانسیل دانشگاه صنعتی شیراز

فرشید نعیمی: ارشد ریاضی کاربردی گرایش معادلات دیفرانسیل دانشگاه صنعتی شیراز
مریم حسنیان: ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه بوشهر

اکرم بقال نژاد: ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه سمنان

فاطمه کوثری: ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه شهرکرد

لیلا زارعی: کد و رمز اصفهان

علی حاج محمودی: کد و رمز اصفهان

مریم یگانه: جبر شیراز

الهام شیرازبختی: گراف صنعتی اصفهان

مرضیه زارعی: ریاضیات مالی خوارزمی

زهرا مهراور: کاربردی شیراز

فاطمه بلاغی: آنالیز باهنر کرمان

مریم خواجه میرکی: آنالیز عددی یزد

آسیه رئیسی: آنالیز عددی یزد

معصومه خورشید زاده: آنالیز عددی کرمان

نجمه اولادحسین: آنالیز عددی کاشان

نیلوفرنظری: آنالیز عددی یاسوج

محدثه شفیعی: کاربردی تهران

منصوره زارعی: کاربردی اصفهان

فرزانه رضایی:گراف زنجان

شیوا پارسایی: آنالیز عددی یزد

محمد زارع: کاربردی اصفهان

فرشته جهان دیده: کاربردی اصفهان

ساناز رنجبر: بهینه سازی یزد

مهین عزیزی: کاربردی صنعتی شیراز

کلید واژه ها: رشته ریاضی گروه ریاضی دانشگاه فسا فارغ التحصیلان گروه ریاضی دانشگاه فسا

آخرین ویرایش۳۰ مرداد ۱۴۰۰