رئیس اداره ی حراست

تعداد بازدید:۳۲۲۶

رئیس اداره‌ی حراست

نام : صادق

نام خانوادگی : ابراهیم پور

تلفن :  53340300 - 071 

   
   

مسئول دفتر و کارشناس حفاظت فیزیکی

نام : جلال

نام خانوادگی : رسولی

تلفن :  53340300 - 071 

پست الکترونیک : herasat[at]fasau.ac.ir

 

آخرین ویرایش۳۱ مرداد ۱۴۰۰