رئیس اداره ی حراست

تعداد بازدید:۶۵۳۲
   
 

رئیس اداره‌ی حراست

نام : علی اکبر

نام خانوادگی : درستکار

پست الکترونیک : herasat[at]fasau.ac.ir

تلفن :  53340300 - 071 

   
   

مسئول دفتر و کارشناس حفاظت فیزیکی

نام : جلال 

نام خانوادگی : رسولی

تلفن :  53340300 - 071 

پست الکترونیک : 

 

آخرین ویرایش۱۹ شهریور ۱۴۰۲