معرفی اعضای هیئت علمی رشته مهندسی آب

تعداد بازدید:۴۲۹۷

نام : محمد مهدی

نام خانوادگی : مقیمی

گروه : مهندسی آب،  آبیاری و زهکشی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه: دانشیار

تلفن :  53158434

پست الکترونیک : moghimi[at]fasau.ac.ir

رزومه

لینک گوگل اسکولار


 

نام : علی

نام خانوادگی : شعبانی

گروه : مهندسی آب، آبیاری و زهکشی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : دانشیار

تلفن :  53158333

پست الکترونیک : shabani[at]fasau.ac.ir

رزومه

لینک گوگل اسکولار


 

سمت : مدیر گروه مهندسی آب

نام : مهدی

نام خانوادگی : بهرامی

گروه : مهندسی آب، آبیاری و زهکشی

اخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : دانشیار

تلفن :  53158332

پست الکترونیک : mehdibahrami121[at]gmail.com

bahrami[at]fasau.ac.ir

رزومه

لینک گوگل اسکولار


 

نام : محمد جواد

نام خانوادگی : امیری

گروه : مهندسی آب، آبیاری و زهکشی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : دانشیار

تلفن:  53158331

پست الکترونیک :mj_amiri[at]fasau.ac.ir

رزومه

لینک گوگل اسکولار

 

 

 نام : امین 

نام خانوادگی : سیدزاده

گروه : مهندسی آب، سازه های آبی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : استادیار

تلفن :

پست الکترونیک : A-Seyedzadeh@fasau.ac.ir

                                                                                                                                                                                                                                                  

   

 

کلید واژه ها: اعضای هیئت علمی رشته‌ی مهندسی آب مهندسی آب دانشگاه فسا دانشگاه فسا فسا دکتر علی شعبانی دکتر محمدمهدی مقیمی دکتر محمدجواد امیری دکتر مهدی بهرامی

آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۴۰۱