رئیس دانشکده کشاورزی

تعداد بازدید:۹۴۴۷

نام : محمد جواد 

نام خانوادگی : امیری

گروه : مهندسی آب

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

رتبه : دانشیار

تلفن:  

پست الکترونیک : 

 

کلید واژه ها: دانشکده کشاورزی فسا دانشگاه فسا دانشکده کشاورزی دانشگاه فسا دکتر عبدالرسول زارعی

آخرین ویرایش۱۵ آبان ۱۴۰۱