مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشکده کشاورزی دانشگاه فسا


رئیس دانشکده کشاورزی

نام : محمد جواد  نام خانوادگی : امیری گروه : مهندسی آب آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رتبه : دانشیار تلفن:  53158331 پست الکترونیک : mj_amiri[at]fasau.ac.ir رزومه لینک گوگل اسکولار        

آشنایی با رشته‌ی علوم ومهندسی صنایع غذایی

علوم و صنایع غذایی به مجموعه ای از علوم و فنون اطلاق می شود که کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی محصولات کشاورزی اهم از باغی، زراعی، دامی و دریایی را از لحاظ تبدیل و نگهداری مورد توجه قرار داد و ...

معرفی رشته‌ی مهندسی طبیعت

با توجه به اهمیت حفظ، احیاء و بهره برداری مناسب از منابع طبیعی، به منظور تربیت نیروی متخصص در زمینه مدیریت مراتع، آبخیزها و بیابان های کشور، گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری (مهندسی طبیعت) دانشگاه فسا از مهر ماه سال ...

مهندسی طبیعت

معرفی رشته ‌ی مهندسی طبیعت   معرفی اعضای هیئت علمی رشته‌ی مهندسی طبیعت

آشنایی با رشته تحصیلی مهندسی آب

    بدلیل اقلیم خشک و نیمه خشک، میزان نزولات جوی پایین ایران (متوسط بارندگی در ایران 250 میلی متر می باشد) و بروز خشکسالی، کمبود آب مهمترین چالش کشور در طی سالهای جاری بوده و هر ساله بر مشکلات ناشی از ...

کشاورزی

رئیس دانشکده کشاورزی علوم و مهندسی صنایع غذایی مهندسی طبیعت مهندسی آب