آزمایشگاههای دانشکده کشاورزی

تعداد بازدید:۱۸۸۷

آزمایشگاههای دانشکده کشاورزی شامل :

آزمایشگاه علوم و مهندسی صنایع غذایی

آزمایشگاه کارتوگرافی

آزمایشگاه گیاه شناسی

آزمایشگاه خاکشناسی


آزمایشگاه علوم و مهندسی صنایع غذایی

1- آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

2- آزمایشگاه شیمی مواد غذایی

3- آزمایشگاه تکنولوژی مواد غذایی

4- آزمایشگاه HPLC


آزمایشگاه منابع طبیعی

شامل آزمایشگاههای خاکشناسی، گیاهشناسی، کارتوگرافی و سنجش از راه دور GIS  می‌شود.

 آزمایشگاه کارتوگرافی

تاریخچه :

آزمایشگاه کارتوگرافی از مهرماه 90 فعالیت خود را آغاز نموده است.

تجهیزات :

پلانیمتر دیجیتال                     1 عدد

 استریوسکوپ آینه ای              4 عدد

استریوسکوپ جیبی                 4 عدد

کرویمتر                                1 عدد

GPS       

 نقشه های توپوگرافی شهرستان فسا        7 شیت

شرح وظایف :

 تعیین مرز حوزه ، تهیه نیمرخ توپوگرافی ، روشهای محاسبه مساحت حوزه ، تهیه نقشه هیپسومتری ، روشهای اندازه گیری طول ، تهیه نقشه شیب ، تهیه نقشه شبکه هیدروگرافی ، تهیه نقشه جهت های جغرافیائی


آزمایشگاه گیاه شناسی

تاریخچه :

آزمایشگاه گیاه شناسی از مهرماه 89 فعالیت خود را آغاز نموده است.

تجهیزات :

میکروسکوپ مرکب                              3 عدد

میکروسکوپ مرکب + مانیتور                 1 عدد   

میکروسکوپ تشریحی                          4 عدد

 فلور ایران تالیف دکتر احمد قهرمان        29 جلد

مجموعه نمونه های گیاهی

شرح وظایف :

تهیه برشهای عرضی از نمونه های گیاهی و مشاهده با میکروسکوپ و نامگذاری قسمتهای مختلف نمونه های گیاهی، شناسائی و نامگذاری نمونه های گیاهی هرباریومی .


آزمایشگاه خاکشناسی

تاریخچه :

آزمایشگاه خاکشناسی از مهرماه 89 فعالیت خود را آغاز نموده است.

تجهیزات :

هات پلیت                           1 عدد            

PH  متر                              1 عدد   

EC متر                               1 عدد   

پمپ خلا                            1 عدد   

 ترازو دیجیتال                     1 عدد   

شرح وظایف :

تعیین بافت خاک ، تعیین وزن حجمی، تعیین وزن مخصوص ظاهری ، تعیین وزن مخصوص حقیقی ، تعیین درصد تخلخل و سطح ویژه ، تعیین میزان ماده آلی خاک ،اندازه گیری  PH و EC خاک


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: آزمایشگاههای دانشکده کشاورزی دانشگاه فسا

آخرین ویرایش۰۴ شهریور ۱۴۰۰