رستوران مکمل

تعداد بازدید:۱۶۷۲

 

کلیه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه می توانند جهت ذخیره غذا در رستوران مکمل طبق عکس ذیل راهنما اقدام نمایند.

کلید واژه ها: احمدرضا اسکندری اداره تغذیه دانشگاه فسا

آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۴۰۰