مطالب مرتبط با کلید واژه

دانش آموختگان


آشنایی با رشته مهندسی کامپیوتر

در جریان آموزش‌های دوره، دانشجویان با اصول و مبانی و کاربردهای مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و با دانش و فناوری روز مرتبط با سیستم‌های کامپیوتری و سطح طراحی آنها آشنا می‌گردند و بر سطوح پیاده سازی، پشتیبانی و بهینه ...