مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه دولتی


سامانه‌ها

سامانه‌ی آموزشی سامانه حضورغیاب   مکاتبات اداری سامانه احکام کارگزینی   سامانه‌ی کتابخانه فیش حقوق   سامانه تغذیه سامانه‌ی ارزیابی عملکرد کارکنان   سامانه اینترنت فرم تقاضای برگزاری مراسم در سالن‌های دانشگاه پست الکترونیک سامانه سجاد وزارت علوم  

معرفی رشته‌ی مهندسی طبیعت

با توجه به اهمیت حفظ، احیاء و بهره برداری مناسب از منابع طبیعی، به منظور تربیت نیروی متخصص در زمینه مدیریت مراتع، آبخیزها و بیابان های کشور، گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری (مهندسی طبیعت) دانشگاه فسا از مهر ماه سال ...

اقدامات صورت گرفته جهت مقابله با کرونا

1- ضدعفونی کردن دست افراد حاضر در سلف سرویس‌ها   2- توزیع ماسک رایگان، بین کلیه دانشجویان، با همکاری کانون همیاران سلامت    3- ضدعفونی کردن کلیه خوابگاههای دختران و پسران، با همکاری نیروهای خدماتی دانشگاه   4- ضدعفونی کردن دانشکده‌های دانشگاه، با همکاری نیروهای خدماتی ...