مطالب مرتبط با کلید واژه

آزمایشگاه فیزیک


رشته فیزیک در دانشگاه فسا

رشته فیزیک در دانشگاه فسا از سال ۱۳۹۳  آغاز به در جذب دانشجو نمود. این گروه دارای ۶ عضو هیئت علمی تمام وقت می باشد. تعداد ۶ آزمایشگاه آموزشی مجهز فیزیک در ساختمان دانشکده علوم پایه دانشگاه فسا موجود می باشد. این آزمایشگاه ها عبارتند از: -  ...

آزمایشگاههای علوم پایه

آزمایشگاههای گروه فیزیک: آزمایشگاه فیزیک 1 آزمایشگاه فیزیک 2 آزمایشگاه فیزیک 3 آزمایشگاه فیزیک 4 فیزیک اپتیک آزمایشگاه فیزیک حالت جامد 1