مطالب مرتبط با کلید واژه

گروه فیزیک دانشگاه فسا


دستاوردها و افتخارات گروه فیزیک

از دستاوردهای علمی و افتخارات گروه فیزیک دانشگاه فسا می توان به موارد زیر اشاره نمود:      چاپ بیش از ۴۰ مقاله در مجلات ISI      چاپ بیش از 10 مقاله در مجلات ISC       بیش از ۴۰ مقاله کنفرانسی در همایش های معتبر داخلی و خارجی   ...