مطالب مرتبط با کلید واژه

فیزیک


آشنایی با رشته فیزیک

فیزیک از قدیمی‌ترین علوم عالم می باشد. فیزیک در لغت به معنای طبیعت است و درک عمیقی از جهان هستی و علل وقوع پدیده ها به ما می دهد. از ریزترین ساختارها، الکترونها، تا ابر کهکشان ها عملکردشان در علم ...

بازار کار رشته فیزیک

در سالهای اخیر تلاش فراوانی در دانشگاه فسا برای حرکت به سمت یک دانشگاه کارآفرین در حال انجام است. با توجه به پتانسیل رشته فیزیک در علوم بین رشته ای، فارغ التحصیل رشته فیزیک توانایی ادامه تحصیل در علوم فوتونیک، ...