مطالب مرتبط با کلید واژه

بازار کار رشته فیزیک


بازار کار رشته فیزیک

در سالهای اخیر تلاش فراوانی در دانشگاه فسا برای حرکت به سمت یک دانشگاه کارآفرین در حال انجام است. با توجه به پتانسیل رشته فیزیک در علوم بین رشته ای، فارغ التحصیل رشته فیزیک توانایی ادامه تحصیل در علوم فوتونیک، ...