مطالب مرتبط با کلید واژه

آشنایی با رشته فیزیک


آشنایی با رشته فیزیک

فیزیک از قدیمی‌ترین علوم عالم می باشد. فیزیک در لغت به معنای طبیعت است و درک عمیقی از جهان هستی و علل وقوع پدیده ها به ما می دهد. از ریزترین ساختارها، الکترونها، تا ابر کهکشان ها عملکردشان در علم ...