مطالب مرتبط با کلید واژه

رشته علوم کامپیوتر دانشگاه فسا


آشنایی با رشته علوم کامپیوتر

1  - آشنایی با رشته تحصیلی علوم کامپیوتر علوم کامپیوتر در واقع حلقه اتصال یا پل ارتباطی بین رشته علوم کامپیوتر و ریاضی است. مهمترین هدف آن دستیابی به بهترین الگوریتم­های موجود (روش های حل مسئله) در کمترین زمان و با کمترین ...