مطالب مرتبط با کلید واژه

رئیس دانشکده


رئیس دانشکده علوم پایه

نام : مهدیه  نام خانوادگی : هاشمی  گروه : فیزیک  آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رتبه : دانشیار  تلفن : 53159985 پست الکترونیک : m.hashemi[at]fasau.ac.ir رزومه لینک گوگل اسکولار