مطالب مرتبط با کلید واژه

زیارت عاشورا


برنامه هفتگی زیارت عاشورا

برنامه هفتگی زیارت عاشورا در دانشگاه فسا هر هفته دوشنبه ها از ساعت 7:30 برنامه زیارت عاشورا توسط دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار می گردد.