مطالب مرتبط با کلید واژه

شرکت های مرکز رشد


مرکز رشد دانشگاه فسا

 شهرستان فسـا در شرق استان فارس و در ۱۴۵ کیلومتری شرق شیراز واقع شده است. وجود مراکز صنعتی و دانشگاهی، ظرفیتهای مناسب کشاورزی و همچنین موقعیت راهبردی این شهرستان که در مسیر اصلی شیراز به کرمان و بندعباس قرار دارد، ...