مطالب مرتبط با کلید واژه

مسجد دانشگاه


اولین جلسه کار گروه ساخت مسجد دانشگاه

پس از پیگیری های اولیه دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه فسا جهت اجرایی کردن ساخت مسجد و اخذ موافقت هیأت رئیسه محترم دانشگاه، نخستین جلسه کارگروه ساخت مسجد دانشگاه، در تاریخ 1400/06/16 در سالن بردبار دانشگاه برگزار گردید. در ...