مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشجویان شاهد و ایثارگر


فرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ستاد شاهد و ایثارگر

  اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر آیین نامه کلی حوزه اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر شرح وظایف امور دانشجویان شاهد و ایثارگر آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر فرم تشکیل پرونده تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  

اخبار گروه شاهد و ایثارگر

ابلاغ و اطلاع رسانی دستورالعمل جدید ماده 66 قانون جامع خدمات به ایثارگران   گرده همایی مدیران شاهد و ایثارگر دانشگاههای فسا با اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان با موضوع اطلاع رسانی ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ...