معرفی اعضای هیئت علمی رشته‌ی علوم و مهندسی صنایع غذایی

تعداد بازدید:۵۹۴۰

نام: سید محمد باقر

نام خانوادگی: هاشمی

گروه:علوم و مهندسی صنایع غذایی، میکروبیولوژی مواد غذایی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه: دانشیار

تلفن:  53158212

پست الکترونیک:hashemi[at]fasau.ac.ir

رزومه

لینک گوگل اسکولار


 

نام: کیانا

نام خانوادگی:  پورمحمدی

گروه:علوم و مهندسی صنایع غذایی،  تکنولوژی مواد غذایی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه: استادیار

تلفن:  53158232

پست الکترونیک: poormohamadi[at]fasau.ac.ir

رزومه

لینک گوگل اسکولار


 

سمت: مدیر گروه صنایع غذایی

نام: الهه

نام خانوادگی:  عابدی

گروه:علوم و مهندسی صنایع غذایی،  تکنولوژی مواد غذایی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه: استادیار

تلفن:  53158233

پست الکترونیک: e.abedi[at]fasau.ac.ir

رزومه

لینک گوگل اسکولار

 

کلید واژه ها: اعضای هیئت علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه فسا دانشگاه فسا فسا fasa university College of Agriculture Fasa Department of Food Science and Technology دکتر محمدباقر هاشمی دکتر الهه عابدی دکتر کیانا پورمحمدی

آخرین ویرایش۱۷ آذر ۱۴۰۰